Pages

Categories

Search


Радивилів – містечко мале…

by
Травень 31, 2010
МІСТО
No Comment

    Травень знову приніс у Радивилів  улюблене свято – день міста, яке відзначило свою 446 річницю. Ця подія, яку старанно готувала міськрада, стала справжнім подарунком для сотень городян і гостей міста. Ще з самого ранку відчувалася атмосфера піднесеності та урочистості.

    На стадіоні “Колос” про­ходила календарна зус­тріч чемпіонату об­лас­ті з футболу серед ди­тячо-юнацьких команд. Вихованці нашої КДЮСШ зустрічалася  з фут­боліс­тами команди “Верес” м. Рівне і здобули пере­кон­ливу перемогу з ра­хун­ком 4:1. У тінистих але­ях міського парку зма­галися шахісти. Особливо гостро точилася боротьба між членами шахово-шаш­кового клубу «64», що уже майже 15 років діє у Крупецькій школі. Очолює цей клуб палкий прихильник розумної гри вчитель географії В.О. Ма­­євський. Ви­хованці гуртка не раз виборювали призові місця на різних змаганнях. Зокрема, по­сіли третє місце у чем­піонаті області серед шко­лярів. На фут­боль­ному полі виборювали пер­шість учні з Ради­вилова, Ситного та Круп­ця, які й стали пере­мож­цями турніру. У цей же час на волейбольному май­­данчику КХП при­боркували м’яч дорослі.

    Справжньою окрасою свята стало урочисте від­криття на майдані Неза­лежності дитячого ігро­вого майданчика. З’явив­ся він тут за корот­кий час завдяки сприяння Соці­алістичної партії України та особисто 1-го сек­ре­таря Політради СПУ М.М. Рудь­ковського, який зі свого благодійного фон-ду надав допомогу бу­дів­ництву. Міський голова М.А.Карапетян та 1-й сек­ретар обкому СПУ Л.Г. Самчук перерізали стріч­ку й малеча залюбки по­ринула у світ розваг.

    Травень знову приніс у Радивилів  улюблене свято – день міста, яке відзначило свою 446 річницю. Ця подія, яку старанно готувала міськрада, стала справжнім подарунком для сотень городян і гостей міста. Ще з самого ранку відчувалася атмосфера піднесеності та урочистості.

    На стадіоні “Колос” про­ходила календарна зус­тріч чемпіонату об­лас­ті з футболу серед ди­тячо-юнацьких команд. Вихованці нашої КДЮСШ зустрічалася  з фут­боліс­тами команди “Верес” м. Рівне і здобули пере­кон­ливу перемогу з ра­хун­ком 4:1. У тінистих але­ях міського парку зма­галися шахісти. Особливо гостро точилася боротьба між членами шахово-шаш­кового клубу «64», що уже майже 15 років діє у Крупецькій школі. Очолює цей клуб палкий прихильник розумної гри вчитель географії В.О. Ма­­євський. Ви­хованці гуртка не раз виборювали призові місця на різних змаганнях. Зокрема, по­сіли третє місце у чем­піонаті області серед шко­лярів. На фут­боль­ному полі виборювали пер­шість учні з Ради­вилова, Ситного та Круп­ця, які й стали пере­мож­цями турніру. У цей же час на волейбольному май­­данчику КХП при­боркували м’яч дорослі.

    Справжньою окрасою свята стало урочисте від­криття на майдані Неза­лежності дитячого ігро­вого майданчика. З’явив­ся він тут за корот­кий час завдяки сприяння Соці­алістичної партії України та особисто 1-го сек­ре­таря Політради СПУ М.М. Рудь­ковського, який зі свого благодійного фон-ду надав допомогу бу­дів­ництву. Міський голова М.А.Карапетян та 1-й сек­ретар обкому СПУ Л.Г. Самчук перерізали стріч­ку й малеча залюбки по­ринула у світ розваг.

    Вистачало їх і на са­мо­му майдані, адже тут протягом кількох днів пра­­цювали заїжджі роз­ва­жальні атракціони.

Відкриваючи свято, М.А.Карапетян зі сцени го­ворив про давню і ба­гату історію міста, його славні сторінки, написані попередніми поко­лін­ня­ми городян, які зали­ши­ли нам у спадок ве­личну історію Ради­ви­ло­ва, при­родні пам’ятки, не­ви­черпну духовну скарб­ни­цю, з якої черпаємо силу й снагу для творення.

     Радивилів по-праву може вважатися окрасою Рівненщини. Неод­но­ра­зо­­во міськрада відзна­ча­лася за значний обсяг виконаних робіт із бла­го­устрою. А ще згідно з пропозицією комісії Рів­ненської обласної дер­жа­в­ної адміністрації  з про­­ведення щорічного кон­кур­су „Населений пункт най­кращого бла­гоустрою і підтримки громадського порядку” в області за 2009 рік Радивилів виз­нано переможцем з вру­ченням грошової премії 20 тисяч гривень. А за результатами Все­укра­їнського конкурсу «Насе­лений пункт найкращого благоустрою» наше місто зайняло почесне друге місце серед усіх міст Ук­раїни. Цим вагомими здо­бутками, які так не­лег­ко даються в тепе­рішній непростий час, міс­­то зав­дячує перш за все своїм жителям – працелюбним і тала­новитим.

    Міський голова вис­ловив подяку меценатам, підприємцям та керів­ни­кам підприємств, які пос­тійно надають допо­могу на проведення та орга­нізацію місцевих та дер­жавних свят, а також до­помагають у благо­устрої.

    Городян вітали зі свя­том голова райдер­жад­міністрації В.Г.Станкевич, 1-й секретар обкому СПУ Л.Г.Самчук, Дубенський міський голова Л.І.Дудко.

    З нагоди святкування дня міста грамотами та цінними  подарунками за кра­щий благоустрій були нагороджені райвідділ Го­­ловного управління Мі­ністерства з над­зви­чай­них ситуацій України в Рівненській області (Р.Є. Кро­­пивський), управ­ління з експлуатації газо­вого господарства (О.В.Бу­жанський), за під­сумками огляду-конкурсу на кра­щий двір – В.І.Ро­манюк (вул.Кре­менецька,70), Я.В.Ко­вальчук (вул.Со­нячна,4), В.І.Вишницький (вул.Вишнева,1), за під­сумками огляду-конкурсу на краще оформлення та благоустрій двору  до Новорічно-Різдвяних свят 2010 року – М.І.Бойко (вул. Четвертного, 39), Н.В.Колесника (пров. Гагаріна, 4), переможців конкурсу на кращий ма­лю­нок  “Голуб миру”, присвячений 65-ій річ­ниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні – Л.Фа­євську(НВК “Школа №1-гімназія”), І.Лялик (за­галь­­но­освітній ліцей), О.Мельника (ЗОШ № 2), за вагомий внесок у роз­виток міста, ціле­спря­мо­вану і плідну роботу, ак­тивну життєву позицію та меценатство – І.О.Ки­рика, директора ТзОВ виробничо-комерційного підприємства “Щедра Ни­ва”. За самовіддану пра­цю, високе почуття обов’­язку, активну участь у громадському житті міста, за розуміння та спів­працю з органами міс­цевого самоврядування було оголошено подяку та вручено цінні пода­рунки голові районної  ради ветеранів війни і праці В.Я.Повшику, го­ло­ві міської ради  ветеранів війни і праці Д.К.Во­рон­ку. За багаторічну сум­лінну працю у вихованні підростаючого покоління та активну життєву пози­цію відзначено керівника духового оркестру бу­дин­ку школяра Л.В.Ти­мо­щу­ка. Були відзначені також кращі спортсмени, учас­ники виставки народних умільців, переможці ра­йонного конкурсу «Юна зірка», які й розпочали концертну програму. А продовжили її аматори сцени районного будинку культури, школи мис­тецтв, соціальної служби для дітей сім’ї та молоді.

    З особливим нетер­пінням всі чекали на ре­зультати розіграшу лоте­реї. І хоча, звичайно ж, призи дісталися не всім, настрій у тих, хто прид­бали лотерейні квитки, не зіпсувався. А голов­ний приз – кольоровий телевізор дістався Й.В.Ого­родніку.

Ввечері майдан на­пов­нився музикою у ви­конанні співачок М.Пиш­ної, «Zlatи» лауреаток всеукраїнських та між­на­родних конкурсів Ю.Дос­кач та Я.Шуст, місцевого рок-гурту «Lion Hearth» та заїжджих поп-гуртів «Блю­зофенія» та «Фі­олет».

    І ще таким феєр­вер­ком, який довго осявав небо над містом, таким розмаїттям барвистих вогнів міг би пишатися будь-який обласний центр.


  Віктор Свідницький.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *