Pages

Categories

Search


І не зміліють джерела нашого краю…

І не зміліють джерела нашого краю…

by
Вересень 12, 2014
КУЛЬТУРА
No Comment

Є люди, яких не помічаєш поміж сотень інших, а поговориш – і відчуєш: перед тобою особистість, багата внутрішнім світом людина. Саме такою людиною є наш краєзнавець, журналіст, філолог, майстер поетичного слова Володимир Іванович Ящук. Нещодавно в Інтернет-центрі центральної районної бібліотеки відбулась презентація нової книжки Володимира Ящука під назвою «Радивилів у перегуках віків», що стала надзвичайно приємною подією для поціновувачів історії нашого краю. Презентація книги відбулась за участю автора, який розповів присутнім про задум підготовки і виходу книги, про матеріали, які лягли в її основу, про людей, які причетні до випуску цього видання.

І не зміліють джерела нашого краю...

Є люди, яких не помічаєш поміж сотень інших, а поговориш – і відчуєш: перед тобою особистість, багата внутрішнім світом людина. Саме такою людиною є наш краєзнавець, журналіст, філолог, майстер поетичного слова Володимир Іванович Ящук.

Володимир Іванович – член Національної спілки журналістів України, по­чесний член Національної спілки краєзнавців Укра­їни, лауреат регіональної краєзнавчої премії «За від­родження Волині», автор книги «Радивилів. Краєзнавчі матеріали» 2004 року видання, багатьох краєз­навчих публікацій у нау­кових збірниках, періодич­них виданнях, редактор ряду краєзнавчих видань серії «Реабілітовані істо­рією», автор багатьох фо­тоальбомів краєзнавчої тематики, розміщених в Інтернет-мережі, неодно­разовий переможець обласного конкурсу на зван­ня «Журналіст року». Як журналіст і краєзнавець широко представляє дос­лідження історії міста та краю, свої літературні твори і художні світлини на власному сайті.

Нещодавно в Інтернет-центрі центральної районної бібліотеки відбулась презентація нової книжки Володимира Ящука під назвою «Радивилів у перегуках віків», що стала надзвичайно приємною подією для поціновувачів історії нашого краю. Презентація книги відбулась за участю автора, який розповів присутнім про задум підготовки і виходу книги, про матеріали, які лягли в її основу, про людей, які причетні до випуску цього видання.

І не зміліють джерела нашого краю...

Це нове краєзнавче видання, присвячене 450-річчю від першої письмової згадки про місто, в основу якого покладені нововиявлені та маловідомі факти з історії Радивилова як одного з районних центрів Рівненщини та деяких навколишніх населених пунктів. Книга випущена накладом 500 примірників за сприяння голови районної ради Олександра Пастуха, міського голови Миколи Карапетяна та ініці­ативної групи спонсорів міста – Ю.Вишніцького, Ю. Джуня, В.Мащука, А.Грисюка.

Бібліотечними праців­никами районної книго­збірні до уваги учасників заходу було представлено фотопрезентацію жит­тєвого і творчого шляху автора «Життя мого пер­лина – рідний край». Із його друкованими матеріалами присутні ознайо­мились під час перегляду виставки матеріалів «Вив­чати рідний
край – моє покликання». Ведуча за­ходу Людмила Белей наго­лосила на значний обсяг роботи щодо пошуку кра­єзнавчих матеріалів, яку проводить автор, ознайо­мила з його творами, нау­ковими працями, а також з тими матеріалами, які представлені в Інтернет-мережі.

І не зміліють джерела нашого краю...

 У заході взяли участь голова районної ради Олександр Пастух, місь­кий голова Микола Карапетян, які щиро подя­кували Володимиру Івано­вичу за його труд, вкла­дений у створення книги, яка допоможе корис­тувачам наших книгозбі­рень краще пізнати історію рідного міста і краю, прой­нятися повагою до його минувшини і сучасності, сприятиме налагодженню духовного зв’язку між людьми різних поколінь. М.Карапетян також поо­біцяв, що за його сприянням незабаром вийде поетична збірка В.Ящука.

Начальник відділу куль­тури і туризму райдержадміністрації Т. Шуст та директор ЦСП11ІБ Л.Войтишина подякували Воло­димиру Івановичу за кра­єзнавче видання, яке так необхідне нашим земля­кам, в т.ч. широкому колу користувачів бібліотек сис­теми, а також голові ради О.Пастуху та міському голові М.Карапетяну за цінні подарунки (вони подару­вали кожній бібліотеці ра­йону по три примірники книги).

І не зміліють джерела нашого краю...

Щиро дякуємо автору і ми, бібліотекарі системи, за творчу роботу, яка, надіє­мось, допоможе в популя­ризації історичного краєз­навства району. Сподіває­мось, що ми будемо свід­ками виходу з друку його нових книг та досліджень.

Валентина КОПЦЮХ,
завідувачка методичного відділу центральної район­ної бібліотеки

 Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *