Pages

Categories

Search


Ветерани футболу завжди в пошані

by
Липень 28, 2011
СПОРТ
No Comment

\"\"    Футбол…Скільки емоцій, хвилювань, спогадів та надій викликає одне лиш це слово! Особливо нині, на порозі ЄВРО-2012, право на проведення якого цілком заслужила наша держава.

    Улюблений вид спорту міль­йонів, футбол завжди мав славні традиції і від­дав­на культивувався на спор­­тивних майданчиках нашого району. Ще до Дру­гої світової війни тут ус­піш­но виступали такі ко­манди, як „Комета”, „Макабі” та ін­ші. У повоєнні ж часи сотні вбо­лівальників збирали на трибуни успішні виступи команди „Колгоспник”, ство­­­реної на базі млин­заводу (зараз комбінат хлі­бопродуктів). Чимало наших дідусів, батьків, знайомих виступали у складі цієї команди на поєдинках пер­шості області, брали участь у кубкових змаганнях спор­тивного товариства „Колос”, грали навіть на рес­пуб­лі­канських аренах. А на місь­кому стадіоні у товариських матчах у різні роки зма­галися місцеві любителі з ветеранами київського «Ди­намо» і навіть збірної СРСР по футболу.

    Регулярно проводилися товариські матчі між ве­те­ранами та молодими грав­цями збірної команди ра­йону, котра різного часу но­сила назви „Меблевик”, „Аван­гард”, „Металіст”, сьо­годні – „Сокіл”. Самобутні команди, з оригінальним сти­лем гри та багатими спор­­тивними традиціями, віддавна виступали також у більшості населених пунктів району, насамперед, у Ко­зи­ні, Підзамчому, Баша­рівці, Батькові, Бугаївці. Футбол об’­єднував старших та мо­лодих, вчив жити, дерзати, переборювати будь-які труд­нощі.

    Футбол…Скільки емоцій, хвилювань, спогадів та надій викликає одне лиш це слово! Особливо нині, на порозі ЄВРО-2012, право на проведення якого цілком заслужила наша держава.

    Улюблений вид спорту міль­йонів, футбол завжди мав славні традиції і від­дав­на культивувався на спор­­тивних майданчиках нашого району. Ще до Дру­гої світової війни тут ус­піш­но виступали такі ко­манди, як „Комета”, „Макабі” та ін­ші. У повоєнні ж часи сотні вбо­лівальників збирали на трибуни успішні виступи команди „Колгоспник”, ство­­­реної на базі млин­заводу (зараз комбінат хлі­бопродуктів). Чимало наших дідусів, батьків, знайомих виступали у складі цієї команди на поєдинках пер­шості області, брали участь у кубкових змаганнях спор­тивного товариства „Колос”, грали навіть на рес­пуб­лі­канських аренах. А на місь­кому стадіоні у товариських матчах у різні роки зма­галися місцеві любителі з ветеранами київського «Ди­намо» і навіть збірної СРСР по футболу.

    Регулярно проводилися товариські матчі між ве­те­ранами та молодими грав­цями збірної команди ра­йону, котра різного часу но­сила назви „Меблевик”, „Аван­гард”, „Металіст”, сьо­годні – „Сокіл”. Самобутні команди, з оригінальним сти­лем гри та багатими спор­­тивними традиціями, віддавна виступали також у більшості населених пунктів району, насамперед, у Ко­зи­ні, Підзамчому, Баша­рівці, Батькові, Бугаївці. Футбол об’­єднував старших та мо­лодих, вчив жити, дерзати, переборювати будь-які труд­нощі.

    Нинішні покоління спор­т­сменів та завзятих убо­лівальників віддають данину глибокої поваги місцевим футболістам-аматорам, кот­рі вже пішли з життя:  це – Юрій Сальніков, Віктор Ба­лаков, Дмитро Бакаленко, Яків Мацюк, Іван Хміляр, Анатолій Корсун, В’ячеслав Рачковський, Анатолій Ки­ри­чук, Дмитро Топілко, Ана­толій Матвєєв, Костянтин Гулійчук, Анатолій Ковальчук, Михайло Бохонко, Борис Бон­даренко, Ігор Підпалюк, Ана­ній Вовк, Леонід Че­рев­ко, Андрій Костюк, Ле­онід Сухоставський, Юрій За­по­точний, Віктор Пагубко, Ни­кон Мартинюк, Юрій Під­палюк, Григорій Войтович, Ми­кола Бакаленко. Усі ми цінуємо солідний спор­тив­ний внесок у здобуття фут­больною командою району високих нагород, зроблений тими, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, – це Костянтин Хреб­ті­євсь­кий, Петро Кухарук, Юрій Шатковський, Назар Дем­чук, Григорій Мельник та багато інших.

    Змістовну, майстерну гру демонстрували наші земляки у командах майс­трів: Веніамін Бакаленко – у „Колгоспнику” (Рівне), Юрій Підпалюк – у тому ж „Колгоспнику”, а також у „Карпатах” та СКА (Львів), „Прикарпаття” (Івано-Фран­ківськ). У командах майстрів виступало і чимало ви­хо­ванців Радивилівської спор­тивної школи (тренував я). Серед них – Володимир Бронський („Верес”, Рівне), Валерій Вдо­виченко, який у 1980 році у Чорткові став брон­зовим призером чем­піонату України серед шко­лярів у складі збірної ко­манди нашої області, а пізніше грав у „Вересі” (Рівне). З успіхом захищали спортивну честь району на обласних змаганнях ви­хованці спортшколи Едуард Гнатюк, Олександр Музика, Микола Тацій, Петро Шко­ляр, Едуард Цісарчук.

    На вшанування пам’яті спортивних здобутків усіх ветеранів футболу району і було в 1997 році з моєї ініціативи започатковано цей турнір. Нинішнього року п’ят­надцятий раз на стадіоні „Колос” у Радивилові зіб­ралися футболісти з нашої та сусідніх областей, котрим зараз за тридцять п’ять. У різні роки в турнірі пам’яті брали участь команди з Бродів, Млинова та Дубна, але постійними його учас­никами стали кременчани та костопільці.

    Організація турнірів па­м’­яті, що в останні роки проводяться під егідою райдержадміністрації, стала можливою завдяки активній матеріально-фінансовій під­тримці комбінату хлібо­продуктів (Віктор Железняк), міської ради (Микола Кара­петян), ВАТ ШТП „Маяк” (Во­лодимир Ткачук), ШБД-15 (Юрій Вишніцький), ВАТ „Фурнітурний завод” (Ана­толій Бойко), ТзОВ «Ради­вилівмолоко (Анатолій Гри­сюк), „Щедра нива” (Ігор Кірик), фірми «Крупець» (Володимир Варфалюк). Спонсорами турніру також виступають приватні під­приємці Юрій Джунь, Олек­сандр Пархута, Володимир Забрідній, Василь Манзюк, Віталій Братащук, Анатолій Глібко, Віталій Гулійчук, В’я­чеслав Лівінюк, Олександр Каючко та інші.

    Якщо проаналізувати ре­зультати чотирнадцяти по­передніх турнірів, то їх ста­тис­тика виглядатиме так (ко­манди розташовані у по­с­­лідовності до зайнятих місць:

    1997 рік – “Сокіл” (Ра­дивилів), “Богун” (Бро­ди), “Горизонт” (Костопіль), “Кре­мінь” (Кременець); 1998 – “Сокіл” (Радивилів), “Богун” (Броди), “Горизонт” (Кос­то­піль), “Кремінь” (Кре­менець); 1998 – “Кремінь” (Кре­менець), “Богун” (Бро­ди), “Сокіл” (Радивилів), “Го­ризонт” (Костопіль); 1999 – “Горизонт” (Костопіль), “Со­кіл” (Радивилів), “Кре­мінь” (Кременець); 2000 – “Сокіл” (Радивилів), “Кре­мінь” (Кре­менець), “Гори­зонт” (Кос­топіль), збірна ра­йону; 2001 – “Сокіл” (Ради­ви­лів), “Кре­мінь” (Кре­ме­нець), збірна району, “Гори­зонт” (Кос­топіль); 2002 – “Со­кіл” (Радивилів), “Іква” (Млинів), “Кремінь” (Кре­менець), “Го­ризонт” (Кос­топіль), збірна району; 2003 –”Горизонт” (Костопіль), збір­на району, “Сокіл” (Ра­дивилів), “Кремінь” (Кре­менець); 2004 – “Сокіл” (Ра­дивилів), “Горизонт” (Кос­топіль), збірна району, “Іква” (Млинів); 2005  – “Сокіл” (Радивилів), “Спар­так” (Дуб­но), “Кремінь” (Кре­менець), “Горизонт” (Кос­топіль), “Бо­рош” (Радивилів), збірна району; 2006 – “Кре­мінь” (Кременець), “Сокіл” (Ра­дивилів), “Горизонт” (Кос­топіль), збірна району; 2007 – збірна району, “Со­кіл” (Радивилів), “Гори­зонт” (Кос­топіль), “Кремінь” (Кре­ме­нець); 2008  – «Кремінь» (Кременець), “Сокіл” (Ради­вилів), “Сокіл” (Золочів),” Горизонт “ (Костопіль), збір­на району; 2009 – “Кре­мінь” (Кре­менець), “Сокіл” (Ра­ди­вилів), “Горизонт” (Кос­­топіль), збірна району; 2010 –”Сокіл” (Радивилів), „Кре­мінь” (Кре­менець), „Спар­так” (Дубно), “Го­ри­зонт” (Кос­топіль).

    Цьогоріч у турнірі взяли участь команди «Сокіл», збірна району, футболісти з Кременця і Костополя. У результаті напружених поє­динків перемогу здобув «Сокіл» (м’ячі – 9:4), на дру­гому місці – збірна ра­йону (7:9), на третьому місці – кременчани.

    Кращими футболістами визнані: гравець – Олек­сандр Гіль, бомбардир – Віталій Коваль («Сокіл»),  во­ротар – Руслан Ястрем­ський (збірна району), захис­ник Володимир Соко­ловсь­кий («Кремінь»), найдос­від­ченішим гравцем названо Григорія Мельника («Сокіл»).

    З перемогою футболістів «Сокола» привітав голова рай­держадміністрації Віталій Станкевич і від себе осо­бис­то та міського голови  Миколи Карапетяна вручив команді приз у 2 тис. грн. на нову спортивну фор­му. Від імені голови облдерж­адміністрації Василя Бер­таша і депутата облас­ної ра­ди Данила Ко­рил­кевича гравців вітав зас­тупник го­ло­ви Дубенської рай­держ­адміністрації Юрій Шес­та­люк. Від Д.Ко­рилкевича він вручив ко­манді «Сокіл» також 2 тис. грн. У від­зна­ченні спорт­сменів і команд взяли участь міський голова Микола Ка­рапетян та ди­ректор ВАТ «Фурнітурний завод» Ана­толій Бойко.

 


          Валерій Вовк,

голова федерації футболу району.

(Газета \”Прапор перемоги\”).Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *